Sorko Advocaten

Letselschade

Bent u betrokken geweest bij een ongeval waarbij u letsel heeft opgelopen en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding?
Een eerste adviesgesprek is gratis en verplicht u tot niets. Als u door het ongeval niet in staat bent naar ons kantoor te komen, kan een oriënterend gesprek bij u thuis plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar de aard van uw letsel, de aansprakelijkheid en de financiële gevolgen.

Wij behartigen uitsluitend de belangen van slachtoffers en niet van verzekeraars. Een ongeval kan een grote impact hebben. Veelal ontbreekt het u aan energie om uw recht op schadevergoeding op te eisen. Wij kunnen daarin deskundige begeleiding en ondersteuning bieden. Wij zullen er alles aan doen om uw schade volledig vergoed te krijgen.

 • Gratis en geheel vrijblijvend telefonisch intakegesprek;
 • Daadkrachtige behandeling van uw zaak;
 • Specialist op het gebied van letselschade;
 • Jarenlange ervaring;
 • Wegnemen (financiële) zorgen; u kunt zich volledig richten op uw herstel!

Wilt u meer informatie over onze hulp bij letselschade? Wij adviseren u graag.


Wat is letselschade

Als u door een verkeers- of arbeidsongeval letsel oploopt, is er sprake van schade. U kunt lichamelijke of emotionele schade oplopen. Als het ongeval door iemand anders is veroorzaakt, dan kunnen wij de verzekeraar van deze persoon aansprakelijk stellen en de schade op de verzekeraar verhalen.

De omvang van de schade kan variëren en hangt sterk af van uw persoonlijke omstandigheden. Ook kunnen zich naar aanleiding van het ongeval onverwachte kosten voordoen. Voorbeelden van kostenposten zijn:

 • De eigen bijdrage: denk hierbij onder andere aan het eigen risico van uw zorgverzekering;
 • Inkomensverlies: u heeft als gevolg van het ongeval niet of nauwelijks meer gewerkt waardoor u inkomsten derft;
 • Medische kosten: denk hierbij onder andere aan medicijnen, medische hulpmiddelen, kosten van de ambulance;
 • Revalidatiekosten: naar aanleiding van het ongeval heeft u fysiek letsel opgelopen en wordt u bijvoorbeeld geadviseerd een fysiotherapeut of andere behandelaar te bezoeken. Deze behandelaars sturen u een rekening toe;
 • Huishoudelijk hulp: wanneer u zelf niet meer in staat bent zorg te dragen voor het huishouden, zou het kunnen dat u huishoudelijke hulp inhuurt of dit via de gemeente regelt;
 • Reiskosten / vervangend vervoer: denk hierbij aan trein-, bus- of tramreizen en/of taxikosten.

Werkwijze

Beperken van de impact
Sorko Advocaten begeleidt, ondersteunt en zet haar juridische en overige expertise in om uw belangen zo optimaal mogelijk te behartigen. In overleg met u bepalen we de strategie. Wij zullen u persoonlijk begeleiden en de onderhandelingen voeren. Wij zullen u steeds op de hoogte houden van het verloop van uw letselschadezaak. Mochten de onderhandelingen vastlopen, dan kunnen wij u in een procedure bij de rechtbank vertegenwoordigen.

Ons doel is de impact van de schade zo veel mogelijk voor u te beperken. Het oplopen van letsel is namelijk een ingrijpende gebeurtenis met verstrekkende gevolgen. Wij zullen ons bezig houden met het vaststellen van de aansprakelijkheid, het bepalen van de aard van het letsel, de klachten en de beperkingen. We inventariseren de gevolgen van het ongeval op alle gebieden. Dit doen wij door bewijzen te verzamelen, medische adviezen in te winnen en een onderbouwd schaderapport op te stellen en deze vervolgens te presenteren aan de verzekeraar. Daarna volgen in overleg onderhandelingen en zo nodig een procedure. Als dat wenselijk is wordt de verzekeraar verzocht een arbeidsdeskundige of een herstelcoach in te schakelen.

Stappenplan werkwijze

 1. Beperken van de impact / tussentijdse voorschotten
  In overleg met u stellen wij een onderbouwd schaderapport op met daarin alle op dat moment bekende schadeposten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het derven van inkomsten door arbeidsongeschiktheid of u maakt kosten. Op basis van dit voorlopige schaderapport vragen we tussentijdse voorschotten voor u aan.

  TIP
  Het is belangrijk dat u vanaf het begin van uw letselschadeproces relevante informatie en de bewijzen van de gemaakte kosten verzamelt en bewaart. Voor het vaststellen van de schade zijn onder andere salarisstroken, jaaropgaven, studieresultaten en beoordelingsverslagen van groot belang. Gooi deze belangrijke bewijsstukken dus niet weg!
 2. Voorlopige / definitieve schadevergoeding
  De definitieve vaststelling van de schadevergoeding is het sluitstuk. Als alle schadeposten en toekomstige risico’s financieel zijn vertaald, kan de totale schadevergoeding worden vastgesteld. Pas als u eraan toe bent, zullen we uw zaak definitief afwikkelen.
 3. Afronding
  Met de handtekening van beide partijen onder de zogeheten vaststellingsovereenkomst is uw zaak definitief geregeld. Het schadebedrag wordt vervolgens naar uw rekening overgemaakt.

Kosten advocaat

Kosteloos
Sorko Advocaten staat slachtoffers van een verkeersongeval vrijwel altijd geheel kosteloos bij. Dit doordat onze kosten op de aansprakelijke partij worden verhaald.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Voor meer informatie over gefinancierde rechtshulp kunt u terecht op www.rechtsbijstand.nl.


Smartengeld

Recht op smartengeld na letselschade
Als u letselschade heeft opgelopen dan heeft u naast een letselschadevergoeding voor de materiële schade ook recht op smartengeld.

Wat is de materiële schade?
Voorbeelden van materiële schade zijn inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid, medische kosten, vervoerskosten en kosten voor inschakeling van huishoudelijke hulp of klusser omdat u de taken in en om de woning niet meer zelfstandig kunt uitvoeren. Het betreft hier slechts enkele voorbeelden van mogelijke schadeposten.

Wat is smartengeld?
Smartengeld, ook wel immateriële schade genoemd, is een vergoeding voor de emotionele en psychische schade. Het zijn de gevolgen van een ongeval die niet in concrete kosten zijn uit te drukken, zoals pijn, verdriet, het verlies van vitaliteit, gezondheid, baan of hobby’s.