Sorko Advocaten

Intellectueel eigendomsrecht

Bent u uitvinder, ontwerper, ontwikkelaar of auteur?

Innovatie kan doorslaggevend zijn voor het succes van uw onderneming. U kunt uw ideeën en werk beschermen via het intellectuele eigendomsrecht. Onder het IE-recht vallen onder andere het merkenrecht, het modellenrecht, octrooirecht en het auteursrecht.
Het intellectueel eigendomsrecht is een exclusief recht van de maker. Anderen kunnen uw creaties dan niet gebruiken, tenzij u daar toestemming voor geeft. U kunt ook bij ons terecht indien u bent aangesproken vanwege een vermeende inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht.