Sorko Advocaten

Ondernemingsrecht

In de dagelijkse praktijk kunnen ondernemingen met uiteenlopende kwesties geconfronteerd worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om interne kwesties tussen bestuurders onderling, aandeelhouders onderling of tussen bestuurders en aandeelhouders en/of dat sprake is van problemen met klanten, afnemers, leveranciers of bijvoorbeeld externe financiers. Dan wel dat de geleverde producten problemen geven.

In alle gevallen heeft u, naast juridische deskundigheid, ook een advocaat nodig die strategisch en tactisch sterk is. Het kantoor vindt dat zij deze kwaliteiten kan leveren. Zij adviseert en procedeert in vele facetten van het ondernemingsrecht en treedt op voor zowel kleine als grote (internationale) ondernemingen en ondernemende particulieren.

Sorko Advocaten kan u onder andere bijstaan bij:

  • het redigeren van (internationale) contracten
  • het aangaan van samenwerkingsverbanden
  • het adviseren bij bedrijfsovernames
  • het redigeren algemene (inkoop) voorwaarden
  • fusies en overnames
  • insolventie of faillissement
  • aandelentransacties

mr. Ch. M. Kardol DeRuiter heeft jarenlange ervaring opgedaan op het gebied van ondernemingsrecht in de ruime zin des woords.