Sorko Advocaten

mr. A.M. Willenborg

letselschade

A.M. Willenborg is als advocaat verbonden aan Sorko Advocaten en is sinds 1989 gespecialiseerd in letselschadezaken. Zij en haar team werken samen met vaste medische adviseurs en zo nodig met externe deskundigen, zoals ongevalsanalisten, re-integratiedeskundigen en arbeidsdeskundigen.

“Iedere cliënt is uniek en iedere zaak is een nieuwe uitdaging”

Onder dit motto zet mevrouw Willenborg zich al jaren in voor slachtoffers van letselschadezaken en weet ze voor haar cliënten een optimaal resultaat te boeken. Zij heeft de afgelopen 25 jaar veel verkeersslachtoffers met succes professioneel en persoonlijk ondersteund en begeleid. Dit op kwalitatief hoogstaand niveau. Mevrouw Willenborg heeft in het bijzonder veel ervaring bij de begeleiding van kinderen, ouderen, ZZP’ers, jongeren/studenten en werkenden met hersenletsel en/of orthopedisch letsel.

Lidmaatschappen & keurmerken
Mevrouw Willenborg is aangesloten bij de volgende specialistenverenigingen:

  • Vereniging van letselschade Advocaten: LSA
  • Werkgroep Artsen Advocaten: WAA
  • Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers: Peopil
  • Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade: ASP

A.M. Willenborg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als rechtsgebied "Letselschade-Civielrechtelijke zaken" geregistreerd staan. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied (artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur).

Mevrouw Willenborg is tevens als docent verbonden geweest aan de VSO Basiscursus Personenschade, OSR Juridische Opleidingen.

E: info@amwillenborg.nl
http://www.amwillenborg.nl/index