Sorko Advocaten

mr. Ch.M. Kardol DeRuiter

Ondernemingsrecht

Ch. M. Kardol DeRuiter is als advocaat verbonden aan Sorko Advocaten en oefent zijn praktijk uit vanuit Amsterdam en Tel Aviv. Zijn opleiding volgde hij onder meer aan de Universiteit Utrecht en in Londen.

Hij en zijn team houden zich al vele jaren bezig met de (internationale) commerciële proces- en adviespraktijk en het daarbij behorende (internationale)procesrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht en contractenrecht.
Zo houdt hij zich bezig met fusies, overnames, saneringswerkzaamheden van ondernemingen, inclusief personele aangelegenheden, bestuurdersaansprakelijkheid en (internationale) handelscontracten.

E: kardolderuiter@sorkoadvocaten.eu